Munkatársaink

Intézményvezetés:
Kerekesné Lévai Erika
főigazgató

Iskolavezetés:

csilla

Csiderné László Csilla  –  igazgató, földrajz, rajz szakos tanár, közoktatási vezető, mentálhigiénés szakvizsgázott pedagógus, vizuális és környezetkultúra mestertanár, intézményfejlesztési szaktanácsadó, mesterpedagógus.

Telefon: 06-70/322-3525

 

Gálné Gulyás Enikő  –  igazgató helyettes történelem és hittantanár, ember és társadalom-ismeret mesterfokozat.

Tóthné Páncsics Edina – MAMI vezető
Kis -Csontos Róbert  –  Reál MK vezető – testnevelés
Losonci Judit  –  Humán MK vezető – magyar
Bosnyák Zsuzsa – művészeti MK vezető
Pádár Zsolt – művészeti vezető

Szakmai tanácsadónk:

Verebes György – a Művésztelep szakmai igazgatója
Pogány Gábor Benő – Szobrászművész

Tantestületünk:

Halászi Zoltán  –  történelem
Köllő Judit  –  angol
Csehné Kanizsa Krisztina  –   angol
Kovácsné Ratkai Mariann  –  biológia – óraadó
Lévai Gabriella  –  francia – óraadó
Kádárné Bathó Veronika  –  német – óraadó
Némethi Márta  –  ifjúságvédelmi felelős ének-zene, zeneismeret, magyar népzene, kórus
Pádár Zsolt – francia nyelv, történelem, mozgókép és médiaismeretek
Szabó Mária  –  matematika – óraadó
Kaszáné Magvasi Andrea – magyar, fejlesztő pedagógus
Kerekes András  –  informatika, rendszergazda
Szekeres Attila  –  testnevelés
Kis-Csontos Róbert  – testnevelés
Mészáros Hermina – Kémia
Meszesán János – Fizika
Gál Krisztián – művészeti vállalkozás
Ködöböcz Anita – német

Szamákné Berecz Tímea – angol
Sipos Emőke Kitti – biológia
Kárpáti Márta – fotó és média
Csutak Bianka – balett, kortárs -, modern-tánc
Tóth Ibolya – matematika
Fejlesztő és gyógypedagógusok:
Farkas Nóra
Terenyi-Török Emőke

 

Osztályfőnökök:

9.A Szabó Mária
9.B Pádár Zsolt
9.C Kis-Csontos Róbert
10.A Csehné Kanizsa Krisztina
10.B Kaszáné Magvasi Andrea
11.C Szekeres Attila
11.B Borsos Aliz
11.A Losonci Judit
1/13 OKJ Kárpáti Márta
12.R Tóthné Páncsics Edina
12.Z Némethi Márta
13.R Bosnyák Zsuzsa

Művészeti tagozat

Képzőművész tanáraink:

Bosnyák Zsuzsa  –  festő, rajzolás-festés, művészettörténet, tervezés, művészetismeret, stílustan,
Révi Norbert  –  szobrász, gyakorlati oktató, szakmai elmélet, rajzolás-festés, tervezés
Borsos Aliz – szakmai ábrázolás, tervezési grafikai gyakorlat, szakillusztráció, illusztrációs gyakorlat, grafika szakelmélet, kortárs grafika
Nagy Dénes  –  festés gyakorlati oktató, festés elmélet, térábrázolás, rajzolás-festés
Török Tamás  –  grafika gyakorlati oktató, grafika elmélet, művészettörténet
Györe Zoltán  –  rajzolás-festés, művészettörténet, tervezési ismeretek, vizuális kultúra, művészeti ismeretek, művészetek, technológia,stílustan és szaktörténet
Tóthné Páncsics Edina  –  művészettörténet, technológia, rajzolás- festés
Kárpáti Márta  –  fényképészmester, gyakorlati oktató

Honti Ildikó – rajz

Dr. Gaul Emil – AMI

Sinka Péter – AMI

Mihály Anikó – AMI

Zabos Orsolya – AMI

Molnár Györgyi – rajz

Táncművész tanáraink:

Pádár Zsolt – színpadi munka

 

GYED
Szalkári-Kristó Andrea

Titkárság:

B. Jónás Edit  –  iskolatitkár. Telefon: 06-70/417-1737
Gál Jánosné – gazdasági ügyintéző
Nemesné Kovács Zsuzsanna  –  munkaügyi ügyintéző. Telefon: 06-70/635-1124

Technikai személyzet:

Pintér József  –  biztonsági szolgálat, karbantartás
Milotainé Miskolczi Gabriella  –  tisztaság
Cser Károlyné  –  tisztaság
Tarpai Barbara – tisztaság