Iskolatörténet, iskola és fenntartó

„A szeretet nem a másik birtoklását jelenti. A szeretet valaminek ítélet nélküli megtapasztalása.” (Andrew Matthews).

A diákjaink iránti szeretet áll az első helyen, ez iskolánk ARS POETICÁJA.

Immár kilencedik tanévét kezdte meg iskolánk, a Magiszter Fényes Adolf Szolnoki Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma. 2012 szeptemberében új otthont kaptunk, az Áchim András út 12-14. alatt, ahol 2016. július elsejéig folyt az oktatás. 2016. július elsején – Szolnok Megyei Jogú Város Képviselő Testületének döntése értelmében visszaköltözhettünk korábbi iskolaépületünkbe a Mátyás király út 20. sz. alá, ahol jelenleg közel 400 tanulónkkal működünk. Fenntartónk a Magyarországi Magiszter Alapítvány, mely debreceni székhelyű és több tagintézményt is működtet az országban más-más képzési profillal: Budapesten, Tiszavasváriban, Debrecenben és Szolnokon.

Az eddig ismert sokrétű oktatási formánk a 2011-es tanévben bővült: a hagyományos gimnázium, a művészeti szakközépiskola, a nappali felnőttoktatás, a felnőtt esti oktatás, az érettségire épülő OKJ-s szakmaképzés mellett, digitális középiskolai képzéssel. Az online oktatási forma nemcsak webes eszközök alkalmazását jelenti az oktatásban, hanem a tanítás-tanulási folyamat szervezőjévé teszi az internetet. Az így szervezett oktatás bevezetése hosszú távú döntés az intézmény és pedagógusai részéről. Hozadéka azonban egy rugalmas és modern oktatási forma alkalmazása, mely fejleszti a munkaerő-piac által magasan értékelt személyes készségeket és kompetenciákat: az egész életen át tartó tanulási, időgazdálkodási, információ-gazdálkodási és ún. e-kompetenciát.

Mindegyik képzési formánkat nagyon fontosnak tartjuk, de a művészeti tagozataink hiánypótlóak. Ha Szolnok környéki fiatalok művészeti szakközépiskolába szeretnének járni, messzire kénytelenek utazni: Nyíregyháza, Kecskemét, Budapest jöhet elsősorban számításba, de ezt sokan nem szívesen vállalják fel, inkább más célt választanak, még ha tehetségesek is. Ezért határozta el a fenntartó – a Magyarországi Magiszter Alapítvány –, hogy középfokú művészeti oktatást is szervez a megyeszékhelyen.

A normál gimnáziumi osztályokba jelentkezőknek nem kell külön felvételizniük, a hozott tanulmányi eredményt vesszük figyelembe. Angol, német és francia nyelvet választhatnak a diákok. A 2015/16-os tanévtől ének-zene tagozattal bővül a gimnáziumi képzésünk. A művészeti fakultációt választók alkalmassági vizsgát tesznek. Ezen mind képzőművész-, mind táncművésztanáraink a jelentkezők előzetes munkáit, valamint a helyszínen bemutatott alkotásaikat illetve mozgásukat, tánckészségüket figyelik meg. Ha valaki tehetségesnek bizonyul, úgy is, hogy nincs előképzettsége, szívesen fogadjuk. Tagozatainkon lehetőségük van tanulóinknak a kiválasztott szakmák elméleti és gyakorlati ismereteinek elsajátítására, a készségek, képességek fejlesztésére, a pályaválasztási döntés, illetve a szakirányú felsőfokú továbbtanulás előkészítésére és az érettségi utáni szakképzés megalapozására.

Képzőművész fakultáción az alábbi szakmák felé orientálódhatnak tanulóink:

  • grafikus
  • képi grafikus
  • kerámiaműves
  • szobrász
  • festő
  • dekoratőr
  • divat-és stílustervező

Táncművész fakultáción az alábbi szakirányok választhatók:

  • néptánc
  • kortárs- és modern tánc

Iskolánk létezése és működése folyamatosan épül be a szolnoki és a város környékén pályát választó fiatalok tudatába. Tanulóink minden helyi, középiskolásoknak szervezett megmozdulásban részt vesznek, úgy mint a 24 órás vetélkedő, Ádámok és Évák ünnepe, Kiugró, Belépés nemcsak tornacipőben, Tiszaligeti Napok, Májusfa futás és egyre több felkérést kapunk városi és városkörnyéki rendezvényeken való közreműködésre, megnyitókon ünnepi műsor színesítésére. Érettségizett tanulóink között sokan továbbtanulnak, nemcsak OKJ-s tanfolyamokon, hanem főiskolákon, egyetemeken. Sokszínű iskola a miénk: a tanulni szándékozók, tudásra vágyók, és a mások által kivetett, kevésbé szerencsés sorsú diákok egyaránt helyet kapnak iskolánkban. Emberséges fogadtatás, tapasztalt szaktanárok, empatikus kollégák oktatják, nevelik a hallgatókat. Problémáikkal, bánatukkal éppúgy fordulhatnak tanáraikhoz, osztályfőnökeikhez és az iskola vezetőségéhez, mint sikereikkel, örömeikkel.

BEMUTATKOZÁS 2017/18-as tanév

Magiszter Fényes Adolf Szolnoki Gimnáziuma Művészeti Szakgimnáziuma és Alapfokú Művészeti Iskolája

Iskolánk mottója: „… jó szóval oktasd, játszani is engedd…”

Befogadó jellegű iskolánk fontosnak tartja és igyekszik is biztosítani diákjainknak a családiasabb, otthonosabb légkört. Az emberséges fogadtatás, tapasztalt szaktanárok, empatikus kollégák vonzzák a hallgatókat, diákokat intézményünkbe.

Tizedik tanévét kezdte meg 2017 szeptemberében a Magiszter. A befogadó jelleg megtartása mellett az általunk kínált művészeti tevékenységek is hiánypótlóak megyei szinten. 2017 őszén kezdte meg működését Alapfokú Művészeti Iskolánk kínálva báb-és színművészeti, táncművészeti illetve képző- és iparművészeti tanulmányokat. 2018 szeptemberétől a kilencedik évfolyamon lehetőség nyílik 4+1 évfolyamos szakgimnázium keretein belül média- és művészeti fotográfus illetve divat-és stílustervező szakmák tanulására.

Iskolánk diákjai részt vesznek minden városi rendezvényen, és kreatív megmozdulásaink felkeltik a média érdeklődését. Sok sikerhez és elismeréshez juthattak diákjaink az elmúlt időszakban. Csak példaként „Ádámok és Évák Ünnepén” a színművészek szakmai elismerésben méltatták iskolánkat. Szaktanáraink és diákjaink tehetségét mutatja a számos művészeti és egyéb versenyeredmény illetve az OKTV-ken való részvétel.

Intézményűnk azokra a fiatalokra és idősebbekre is gondol, akik nem fejezték be középiskolai tanulmányaikat. Számukra felnőtt nappali és esti tagozaton kínálunk tanulási lehetőséget.

Számunkra a legnagyobb elismerés és egyben visszacsatolás, hogy diákjaink és családjaik elégedettek munkánkkal.

 

Iskolánk elérhetőségei: Magiszter Fényes Adolf Szolnoki Gimnázium Művészeti Szakgimnáziuma és Alapfokú Művészeti Iskolája

Fenntartó: Magyarországi Pünkösdi Egyház, Esélytér intézményfenntartó
Cím: 4400 Nyíregyháza Csillag út 3.
E-mail: eselyter.intezmenyfenntarto@gmail.com
Telefon: +36-42/788-430

5000 Szolnok Mátyás király út 20.

Titkárság: 70/417-1737

Igazgató: 70/322-3525

Email: magiszterszolnok@gmail.com

Web:szolnok.magiszteralapitvany.hu

Az intézmény OM azonosítója: 200509