Munkatársaink

Intézményvezetés:
Kerekesné Lévai Erika
főigazgató

Iskolavezetés:

csilla

Csiderné László Csilla  –  igazgató, földrajz, rajz szakos tanár, közoktatási vezető, mentálhigiénés szakvizsgázott pedagógus, vizuális és környezetkultúra mestertanár, intézményfejlesztési szaktanácsadó, mesterpedagógus.

Telefon: 06-70/322-3525

 

Gálné Gulyás Enikő  –  igazgató helyettes történelem és hittantanár, ember és társadalom-ismeret mesterfokozat.

Tóthné Páncsics Edina – AMI, igazgató helyettes
Kis -Csontos Róbert  –  Reál MK vezető – testnevelés
Radácsi Éva  –  Humán MK vezető – magyar
Szalai Szabolcs Sándor – művészeti MK vezető

Szakmai tanácsadónk:

Verebes György – a Művésztelep szakmai igazgatója
Pogány Gábor Benő – Szobrászművész

Tantestületünk:

Radácsi Éva  –  magyar, történelem
Köllő Judit  –  angol
Csehné Kanizsa Krisztina  –   angol
Kovácsné Ratkai Mariann  –  biológia – óraadó
Mihály Zsófia Gabriella  –  francia – óraadó
Hargitainé Pintér Zsuzsanna  –  francia – óraadó
Kádárné Bathó Veronika  –  német – óraadó
Némethi Márta  –  ifjúságvédelmi felelős ének-zene, zeneismeret, magyar népzene, kórus
Szabó Mária  –  matematika – óraadó
Kaszáné Magvasi Andrea – magyar, fejlesztő pedagógus
Kerekes András  –  informatika, rendszergazda
Szekeres Attila  –  testnevelés
Kis-Csontos Róbert  – testnevelés
Takács Erzsébet – Kémia
Varga Andrea Olga – Kémia
Meszesán János – Fizika
Gál Krisztián – művészeti vállalkozás
Ignácz-Kovács Noémi Zsuzsanna – német
Kontra Géza – Matematika – óraadó
Polónyi Péter – Történelem – óraadó
Boldizsár Máté – Földrajz – óraadó
Nyári Adrienne – Német- óraadó
Császér Judit – Magyar – óraadó

Szamákné Berecz Tímea – angol
Sipos Emőke Kitti – biológia
Kárpáti Márta – fotó és média
Csutak Bianka – balett, kortárs -, modern-tánc

Fejlesztő és gyógypedagógusok:
Farkas Nóra

 

Művészeti tagozat

Képzőművész tanáraink:

< Révi Norbert  –  szobrász, gyakorlati oktató, szakmai elmélet, rajzolás-festés, tervezés
Borsos Aliz – szakmai ábrázolás, tervezési grafikai gyakorlat, szakillusztráció, illusztrációs gyakorlat, grafika szakelmélet, kortárs grafika
Nagy Dénes  –  festés gyakorlati oktató, festés elmélet, térábrázolás, rajzolás-festés

Györe Zoltán  –  rajzolás-festés, művészettörténet, tervezési ismeretek, vizuális kultúra, művészeti ismeretek, művészetek, technológia,stílustan és szaktörténet
Tóthné Páncsics Edina  –  művészettörténet, technológia, rajzolás- festés
Kárpáti Márta – fényképészmester, gyakorlati oktató
Király György – festőművész
Molnár György – rajz stílus és divattervező gyakorlati tanár
Szala Szabolcs Sándor – vizuális és környezet kultúra szakos tanár, grafikus
Honti Ildikó – rajz
Gál Krisztián – vállakozási ismeretek

AMI-ban tanító tanáraink

  • Sinka Péter (rajz)
  • Mihály Anikó (rajz)
  • Csutak Bianka (tánc)
  • Kalmárné Török Eszter (dráma)
  • Györe Zoltán (ipar és képzőművészet)
  • Szalai Szabolcs Sándor (rajz)
  • Tóthné Páncsics Edina (rajz)

 

GYED
Szalkári-Kristó Andrea

Titkárság:

B. Jónás Edit  –  iskolatitkár. Telefon: 06-70/417-1737
Kozákné Preszter Vivien
Nemesné Kovács Zsuzsanna  –  munkaügyi ügyintéző. Telefon: 06-70/635-1124

Technikai személyzet:

Pintér József  –  karbantartás
Milotainé Miskolczi Gabriella  –  tisztaság
Cser Károlyné  –  tisztaság
Tarpai Barbara – tisztaság